Project: NS Amsterdam

NS

 
NS Amsterdam, tijdelijk gebouw.
Om zich meer te gaan richten op de kernactiviteiten is het van belang dat er synergie is tussen de kernactiviteiten. Er werd binnen de NS een cultuurverandering traject ingezet. Onderdeel van de (cultuur)integratie is het herhuisvesten van de staforganisaties van NS Commercie, NS Project Consult, NS Reizigers, NS Stations en NS Vastgoed in één gebouw. Dit in navolging van het model dat in Rotterdam al als pilot was opgezet. Uit berekeningen bleek deze pilot een goede oplossing. Er werd een semi- permanente huisvesting gebouwd.