Project: Interest & Currency Consultants

450 m2 kantoor inrichting.
 

ICC Utrecht

De opdrachtgever op LinkedIN: “De kracht van onafhankelijk advies heeft zich weer bewezen!”

ICC Interest & Currency Consultants, toekomst bestendig.
Het interieur van iCC was toe aan modernisering. Een voorgenomen renovatie van het pand en huurverlenging waren de aanzet om dit werkelijk in gang te zetten. Er waren enkele interieur architecten en totaal projectinrichters uitgenodigd die een voorstel mochten maken. Er werd gekozen voor Bureau in aanbouw omdat ICC en Bureau in aanbouw op dezelfde manier werken > als onafhankelijk adviseur het beste voor de klant bewerkstelligen! Het was ook duidelijk dat Bureau in aanbouw álles zou regelen, zodat er niet gaande het project meerwerk en verassingen boven water zouden komen. Olga Tange van Plan@office Rotterdam heeft het interieur ontworpen. In gezamenlijk overleg is geïnventariseerd waar besparingen mogelijk waren. Zo is een deel van het bestaand meubilair hergebruikt door de bureau’s te voorzien van nieuwe werkbladen en nieuwe akoestische schermen. Tevens is er vooral dicht bij de bron ingekocht. Alles bij elkaar opgeteld is er meer op de inkoop bespaard dan het adviestraject van Bureau in aanbouw gekost heeft. De gebouweigenaar heeft tegelijkertijd veel geïnvesteerd in energiezuinige installaties dus alles is toekomstbestendig uitgevoerd. De evenwichtige samenwerking tussen opdrachtgever en adviseur heeft ervoor gezorgd dat het ook een leuk proces is geweest!